Toolkit Zorg op Afstand (Actiz)

De toolkit is ontwikkeld voor ActiZ, Vilans en TNO en is bedoeld voor intra- en extramurale zorgorganisaties die starten met de inzet van bijvoorbeeld domotica (technologie in de woning), beeldbellen of eHealth-toepassingen. Ook voor woningcorporaties is de toolkit bruikbaar.

De Toolkit Zorg met ICT is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die in een project doorlopen worden: van de oriëntatie op (zorg)diensten, de ontwikkeling van de diensten tot en met de evaluatie en borging in de organisatie. In diverse downloads en links krijgt u bij elke stap instrumenten aangeboden, bijvoorbeeld tools die u ondersteunen bij het opstellen van een maatschappelijke business case of functiewijzers voor het maken van een functioneel programma van eisen.

In de eerste plaats is de toolkit ontwikkeld voor projectleiders en projectteamleden, veelal managers of beleidsmedewerkers. Ook voor leden van de Raad van Bestuur en zorgmanagers kan het raadplegen van de toolkit zinvol zijn. De toolkit zal op termijn nog aangevuld worden met specifieke instrumenten voor woningcorporaties.

  • Ontwerp logo
  • Ontwerp huisstijl
  • Ontwikkeling toolkit (inclusief gehele inhoud)