"Haptonomie gaat over voelen"

Schoneveld Haptotherapie

“Haptonomie gaat over voelen. Haptotherapeuten helpen je om je bewust te worden van wat je voelt. Met je lichaam, maar ook emotioneel. En haptonomie geeft je inzicht in de wisselwerking tussen die twee. Hoe en waar voel je bepaalde emoties in je lijf? Maar ook: hoe reageren je emoties op wat je fysiek ervaart?”

“Haptonomy is about feeling. Haptotherapists help you become aware of what you feel. Within your body, but also emotionally, haptonomy gives you insight into the interaction between the two. How and where do you feel certain emotions in your body? But also: how do your emotions respond to what you experience physically?”

For Schoneveld Haptotherapy we have done the following:

  • Corporate identity
  • Logo design
  • Website design
  • Signing
Website design for Haptotherapie.
Website design for Haptonomie.