De Border

De Border is een openbare basisschool in Amersfoort. Centraal in het onderwijs van de Border staat het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen om hen zo goed voor te bereiden op functioneren in de samenleving.

Gelijkwaardigheid is daarbij een kernbegrip; kinderen leren om elkaars mooie en sterke kanten te ontdekken, waarderen en respecteren. De Border maakt samen met nog negentien andere scholen deel uit deel uit van het bestuur van Stichting Meerkring.

  • Ontwerp logo
  • Ontwerp huisstijl
  • Ontwerp brochure
  • Ontwikkeling website
  • Ontwerp gevelborden