"Not food for thought, but a feed for thought - infinity scroll style"
- Jim van Hekke, Designer On/Offline

Toolkit Zorg op Afstand (Actiz)

De toolkit is ontwikkeld voor ActiZ, Vilans en TNO en is bedoeld voor intra- en extramurale zorgorganisaties die starten met de inzet van bijvoorbeeld domotica (technologie in de woning), beeldbellen of eHealth-toepassingen. Ook voor woningcorporaties is de toolkit bruikbaar. De Toolkit Zorg met ICT is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die in […]

Read more